Mustafa HAMIT

Windows

Bootable USB Oluşturmak

CMD ile komut satırına DISKPART yazılır. Gelen ekrana aşağıdaki komutları uygularız. LIST DISK komutu USB disk sayısını gösterir. (Genelde 2. olandır) SELECT DISK 1 (DISK 1’i disk sayısı ile değiştirin) CLEAN CREATE PARTITION PRIMARY SELECT PARTITION 1 ACTIVE FORMAT QUICK FS=NTFS…