Mustafa HAMIT

BLOKE

SM01 ile Transaction Bloke Etmek

Bu işlem ne zaman lazım olabilir diye sorarsanız örneğin VTTK tablosuna yeni alanlar ekledik. Canlıya alırken bu tablolara veri girişini engellemek istersek VT01N,VT02N vb. gibi ekranları bloke edebiliriz. SM01 ekranına girilir. Aşağıdaki kutucuktan TCODE adı yazıp enter’a bastığımızda benzer ekranlar gelir.…

Loading