Mustafa HAMIT

Abap Popup Mesaj Yes,No,Cancel

Abap’ta Pop-up olarak Yes,No ve Cancel butonlarından oluşan bir mesaj göstermek istiyorsak “POPUP_TO_CONFIRM” fonksiyonu işimizi görecektir. Aşağıdaki örnekte “Ne yapmak istiyorsun” başlıklı ve “Seçimini Yap” mesajlı bir örnek görebilirsiniz. Case When olayı ile de hangi butonlar seçilmiş onu yakalayabiliriz. 1 ise YES, 2 ise NO, A ise CANCEL gibi.

popupabap1

DATA popup_return TYPE C.

CALL FUNCTION ‘POPUP_TO_CONFIRM’

EXPORTING

titlebar              ‘Ne yapmak istiyorsun’

text_question         ‘Seçimini Yap’

text_button_1         ‘Yes’

text_button_2         ‘No’

default_button        ‘2’

display_cancel_button ‘X’

IMPORTING

answer                popup_return

EXCEPTIONS

text_not_found        1

OTHERS                2.

IF sysubrc <> 0.

MESSAGE ID symsgid TYPE symsgty NUMBER symsgno

WITH symsgv1 symsgv2 symsgv3 symsgv4.

ENDIF.

CASE popup_return.

   WHEN ‘1’.

    WRITE ‘Yes’.

  WHEN ‘2’.

    WRITE ‘No’.

  WHEN ‘A’.

    WRITE ‘Cancel’.

ENDCASE.

Loading