Mustafa HAMIT

Abap 7.40 Yenilikler

 

 • Değişken Tanımları
 • Tablo İfadeleri
 • Dönüşüm Operatörü CONV
 • Değer Operatörü VALUE
 • FOR Operatörü
 • Azaltma Operatörü REDUCE
 • Koşullu Operatörler COND ve SWITCH
 • Taşıma Operatörü CORRESPONDING
 • String Birleştirme Dönüşümler
 • LOOP AT GROUP BY
 • BOOLEAN kontrol
 • Classes/Methods
 • FILTER Operatörü

Değişken Tanımları

Data statement
Before 7.40
With 7.40
Loop at into work area
Before 7.40
With 7.40
Loop at assigning
Before 7.40
With 7.40
Read assigning
Before 7.40
With 7.40
Select into Table
Before 7.40
With 7.40
Select single into
Before 7.40
With 7.40

Tablo İfadeleri

Read Table  index
Before 7.40
With 7.40
Read Table  with key
Before 7.40
With 7.40
Does record exist?
Before 7.40
With 7.40
Get table index
Before 7.40
With 7.40

Dönüşüm Operatörü CONV

Before 7.40
With 7.40

Değer Operatörü VALUE

Structure örneği;

Tablo ve Range örneği;

FOR Operatörü

Before 7.40
With 7.40

FOR with THEN and UNTIL|WHILE

Before 7.40
With 7.40

Azaltma Operatörü REDUCE

Before 7.40
With 7.40

 

Before 7.40
With 7.40

Koşullu Operatörler COND ve SWITCH

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Taşıma Operatörü CORRESPONDING 

String Birleştirme Dönüşümler

CONCATENATE

Before 7.40
With 7.40

Width/Alignment/Padding

Left000000

00Centre00

00000Right

Upper/Lower CASE

ALPHA Çevirici

Tarih Çevirici

2018-12-03

03.12.2018

03.12.2018

LOOP AT GROUP BY

R0001

R0003

BOOLEAN kontrol

Classes/Methods

Before 7.40
With 7.40

 

Before 7.40
With 7.40

 FILTER Operatörü

 

Loading