Mustafa HAMIT

Projeler

Kibar Holding – Assan Bilişim’de bulunduğum geliştirme projeleri;

SAP ABAP Projelerim;

 • SD Web Service, FTP ve XML Entegrasyon Geliştirmeleri, Smartforms, Barkod Çıktıları Zebra, Fiyatlama Rutinleri, ALV Rapor Geliştirmeler, BAPI Standart Ekranlarda Enhancement,BADI ve Exit, Z’li süreçlerin ve ekranların geliştirilmesi.
 • QM Smartforms, ALV Rapor Geliştirmeler, BAPI Standart Ekranlarda Enhancement,BADI ve Exit, Z’li süreçlerin ve ekranların geliştirilmesi.
 • PM ALV Rapor Geliştirmeler, BAPI Standart Ekranlarda Enhancement,BADI ve Exit, Z’li süreçlerin ve ekranların geliştirilmesi.
 • PP ALV Rapor Geliştirmeler, BAPI Standart Ekranlarda Enhancement,BADI ve Exit, Z’li süreçlerin ve ekranların geliştirilmesi. Ayrıca ActiveX DLL ile Z’li ekranlarda Windows arayüzü kullanarak geliştirme yapılması.

Netlog Lojistik’te aktif olarak yaptığım işler ve bulunduğum geliştirme projeleri;

Aktif İşlerim;

 • Ülker Sap sisteminden planlanan nakliyelerin Netlog Sap sisteminde alınan hatalarının giderilmesi. (IDOC)
 • Ülker Sap’de açılan yeni bir nakliye türü,malzeme türü,teslimat türü vb. gibi bilgilerin Netlog Sap sisteminde tanımlanması ve test sisteminde testlerinin yapılması.
 • SPRO ile Yeni bir Nakliye Ofisi, Nace Tanımları, Depo Yeri, Üretim Yeri, Nakliye Türü, Teslimat Türü vb uyarlamaları yapıyorum.
 • Aylık olarak MM dönem açma (MMPV). Yılsonu mali yıl açma (OKEV) (FI-MM)
 • Muhasebe biriminin nakliye tarafındaki faturasal sıkıntılarının giderilmesi (FI)
 • Nakliye tarafında oluşan hataların giderilmesi (SD)
 • Malzemelerdeki hataların çözümü bakım genişletme vb. (MM)
 • Netlog Sap sisteminde yapılan yeni geliştirmelerin test edilip canlıya alınması
 • Netlog Sap sisteminde yeni kullanıcılar açıp bunlara ilgili roller düzenleme ve oluşturma (BASIS)
 • LSMW ile toplu girişlerin yapılması
 • Axata TMS Nakliye ve Faturalama süreci desteğinin verilmesi.

SAP SD Projelerim;

 • Metro Market tarafından SFTP’ye bırakılan CSV dosyasının analizini yapıp Netlog SAP sisteminde bunlara karşılık Web Service ve BAPI’lerle otomatik Nakliye ve Teslimat Üretilmesi. (Borusan ve Kühne Nagel Entegrasyonu)
 • Terranova sistemine Netlog SAP sisteminden fatura tiki koyulan ve araç çıkışı yapılan nakliyelerin,teslimatların,navlunların gönderilmesi.
 • Axata WMS – Netlog Sap Müşteri Entegrasyonu
 • Netlog Sap sisteminden IDOC’ların yeniden işlenmesi için JOB oluşturulması
 • Ülker Sap Sisteminden Planlanan Cross-Dock bir seferin IDOC içeriğinde Teslim Adresinin Değişmesi
 • Netlog SAP’de navlunda satış fiyatının gizlenmesi fieldlerin kapatılıp yetki objesine bağlanması
 • Netlog Sap’de alınan manuel seferlerin web ortamından alınması.
 • SAP’de satılan özmal araçların kiralığa çevrilmesi ve raporların revize edilmesi.
 • Sap’de Sözleşmeli araçlar için yeni bir ekipman tipi açılıp alış navlununun gelmemesi.
 • Sap’de seferlere datalogger cihazı eklenmesi ve teslim alınmadığı takdirde kasadan cariye borç geçilmesi.
 • Araç bekleme formlarına yeni alanlar eklenmesi Ülker Nakliye No ve Kasa Tipi
 • Sap’de açılan bir nakliyenin netinfo sitemine gönderilmesi.

SAP FI Projelerim;

 • Ataxa TMS – Netlog Sap Fatura Entegrasyonu
 • Netlog Sap Sisteminde Fatura Edilebilir Seferlerin navlun bilgilerinin RFC ile Ülker Sap Sistemine Akması. (Bir JOB ile günlük olarak tablonun doldurulması)

SAP BASIS Projelerim;

 • SD modülünde kullanıcı yetkilerinin düzenlemesi.
 • SD modülü ve Z’li ekranların bazı kısımların yetki objelerine bağlanması.

SAP ABAP Projelerim;

 • ALV ile rapor ekranları yapmak ve mevcut raporlara yeni alanları ekleme çıkarma yapmak.
 • SD tarafında EXIT’lerin düzeltilmesi. Ayrıca Enhancement ve BADI düzenlemeleri.
 • Smartforms tasarlama ve düzenleme.
 • Screen Painter ile yeni ekran tasarlama ve mevcut ekranı düzenleme.(Z’li ekran tasarımları)
 • SD tarafından navlun ve sipariş fiyatlama rutinlerinin oluşturulması veya düzenlenmesi. (VOFM)
 • MIRO ekranına arşiv ve sefer gizlenmiş kontrolü eklenmesi (Enhancement)
 • PolarXP şirketinin Ön Sipariş ve Planlama ekranı Tasarlanması. (Olay Kontrolleri – Screen Painter)
 • PolarXP şirketinin Ön Sipariş ve Planlama ekranlarında sefer ve sipariş oluşturma (BAPI)
 • VI01 ve ZVI02 ekranlarında Fatura Entegrasyon Kontrolleri eklenmesi (BADI – EXIT)
 • Navlun ekranlarında (VI01,ZVI02) Satış alanının gizlenmesi yetki objesine bağlanması (Enhancement)
 • Teslimat başlık, detay, kalem ekranlarına (VL01N,VL02N,VL03N) ek alan açılması (BADI)
 • Malzeme Ekranlarına (MM01,MM02,MM03) Ek veriler eklenmesi (SCREEN-EXITS)
 • Nakliye ekranlarına (VT01N,VT02N,VT03N) EXIT kontroller eklenmesi
 • IDOC’larda kod tarafında düzenlemeler yapılması.
 • RFC ve Web Service’ler oluşturulması.
 • Z’li ekranlardaki alanların yetki objesine bağlanması (Açık – Kapalı Gelmesi)
 • Standart ekranlarda değer kontrolleri (FIELD-EXIT)

 

AXATA TMS Projelerim; 

 • POLARXP şirketinin nakliye süreçlerinin SAP’den TMS sistemine geçilmesi süreci
 • NETKARGO şirketininde TMS’e geçirilmesi testlerinin yapılması ve canlıya alınması.
 • NHL (NET HEALTHCARE LOGISTICS) şirketininde TMS’e geçirilmesi testlerinin yapılması ve canlıya alınması.
 • TMS’te yeni Lojistik birim, Şirket, Adres, Network Ağı, Fiyatlama Yeni Tarifeler vb. yeni uyarlamalar yapılması.
 • Nakliye Süreçlerinde Red/Tekrar siparişlerin yeniden düzenlemesi iyileştirilmesi.
 • Red/Tekrar sevklerin ters mantık ile fiyatlamasının yapılmasının testleri ve canlıya alınması.
 • Palet takip süreci projesinin şirket mantığı ile tms üzerinden takip edilmesi.
 • TMS’te şirket mantığının geliştirilmesi birden çok şirket kavramının getirilmesi. Raporların, Nakliye ve Faturalama süreçlerinin şirket kırılımında test edilmesi ve canlıya alınması.
 • TMS’e özel tarifeler ile müşteri bazlı fiyatlama süreçlerinin eklenmesi müşteri bazlı tarifeler ile otomatik fiyat bulmasının testlerinin yapılması ve canlıya alınması.
 • Eksik kayıp siparişlerin yeniden planlama yapılması süreçleri.
 • TMS’te yeni roller düzenleme ve kullanıcı bazlı yetkilendirmeler yapma.
 • SAP tarafından ana veri (Plaka, Müşteri, Satıcı, Teslim Noktaları vb.) entegrasyon sorunlarına destek.

Bir cevap yazın